Láry Fáry - speciálně-pedagogické a logopedické poradenství

Aby Vaše dítě chodilo do školy i ze školy s úsměvem.

Nabízíme komplexní péči, individuální a skupinové stimulační programy, poradenské a konzultační služby pro rodiče a jejich děti předškolního a školního věku, dospívající i dospělé s poruchami učení či speciálními vzdělávacími potřebami

Služby:

 

  • Komplexní příprava předškoláka (grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, paměť a pozornost)
  • Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky - odhalí případné potíže v oblasti sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, pravo-levé a prostorové orientace.(akreditováno MŠMT ČR)
  • Nápravy specifických poruch učení
  • Stimulační programy a nápravná cvičení: Maxík - stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (akreditováno MŠMT ČR) a Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (akreditováno MŠMT ČR)
  • Podpora přirozeného rozvoje řeči a rozvoje slovní zásoby a prevence vzniku poruch řeči

 

Kvalitní ergonomické psací potřeby během náprav k dispozici pro praváky i leváky.

Vhodné také pro děti s odlišným mateřským jazykem či z bilingvního prostředí.

Při práci využíváme nejnovějších vědeckých poznatků a informačních technologií.